Majstro
 
Ons project noemen wij Majstro
Majstro verwijst in Esperanto naar leermeester: wij leren continu van onze kinderen en hoe zij in het leven staan. Onze stichting, van waaruit we het wooninitiatief realiseren, draagt dezelfde naam.
 
Projectplan
 
Ambassadeur
 
Impressie