MAJSTRO
 
Ons project noemen wij Majstro.
'Majstro' verwijst in Esperanto naar 'leermeester'; wij leren continu van onze kinderen en hoe zij in het leven staan. Onze stichting van waaruit we het wooninitiatief gaan realiseren, draagt dezelfde naam.