Majstro
 
Majstro verwijst in Esperanto naar leermeester. Wij leren continu van onze kinderen en hoe zij in het leven staan. Majstro vinden wij daarom een mooie en heel passende naam voor onze stichting en wooninitiatief.
 
Projectplan
 
Ambassadeur
 
Impressie