foto | Masha Adriaans

  BESTUUR

Wim Dokter | voorzitter 

Eric van Hoof | secretaris

Albert Theunissen | penningmeester

Frederique Smeets

Christa Straatman

Marieke Volleberg


De bestuursleden en beleidsbepalers van de stichting Majstro oefenen hun werkzaamheden belangeloos uit. Zij ontvangen hiervoor geen beloning of vergoeding in welke vorm dan ook. Zij kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.