Nieuws


Online bijeenkomst - vrijdag 10 april 2020

Heel graag hadden wij in april een persoonlijke kennismakingsavond georganiseerd. Door deze bizarre tijd hebben wij gekozen voor een online informatiebijeenkomst van het wooninitiatief van de stichting Majstro welke inmiddels concrete vormen heeft aangenomen.
Op 2 avonden hebben wij geïnteresseerden uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

Het doel van deze informatiebijeenkomst:
·       Een update van het proces dat wij tot nu toe doorlopen hebben
·       De huidige status van het project
·       De uitgangspunten waarop het wooninitiatief wordt gebaseerd (o.a. financiering van huur en zorg) 
·       Vragen beantwoorden  

Mocht u niet uitgenodigd zijn en heeft u interesse, stuur een bericht naar de stichting Majstro.


Terug naar de vorige pagina >