Word jij onze nieuwe huisgenoot?

Er is nog ruimte voor een nieuwe bewoner met onderstaand profiel. Interesse? Neem dan contact op met de manager zorg en kwaliteit van Stichting Zorgwiel, Jennifer Millenaar via jennifermillenaar@zorgwiel.eu of via 06-10 64 29 70.

Omdat woongroep Majstro een ouderinitiatief is, wordt er ook betrokkenheid verwacht van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Bewonersprofiel

 • Leeftijd: jongvolwassenen. Doelgroep: schoolverlater of dagbesteding
 • De bewoner beschikt over een WLZ verblijfsindicatie VG3 of VG4
 • De bewoner heeft een licht tot matige verstandelijke beperking
 • De bewoner heeft een bepaalde mate van (zelf)redzaamheid
 • De financiering van de zorg verloopt via ZIN
 • De bewoner heeft werk of dagbesteding in de omgeving van Nijmegen
Procedure
Voor kandidaat bewoners bestaat een intakeprocedure waarbij wordt beoordeeld of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Bij toewijzing wordt gestreefd naar een evenredige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke bewoners en naar een zeker evenwicht qua zorgvragen binnen de groep.
 • Na aanmelding beoordelen een gedragswetenschapper, de manager zorg en kwaliteit van Zorgwiel en de teamleider van Majstro de toegestuurde gegevens van de kandidaat bewoner
 • Wanneer de woonvraag passend lijkt krijgen de ouder(s) van de kandidaat-bewoner een rondleiding bij Majstro door een ouder uit de oudergroep van Majstro
 • Wanneer de woonplek past bij de woonwens maakt een ouder uit de oudergroep een afspraak met de ouder(s) en kandidaat-bewoner voor een wandeling of andere kennismaking, waarbij een afvaardiging van de oudergroep aanwezig is
 • Bij wederzijdse interesse volgt een huisbezoek en een afspraak voor bezoek op de dagbesteding of huidige woonplek van de kandidaat-bewoner door de gedragsdeskundige, teamleider, manager zorg en kwaliteit
 • Wanneer er een positief beeld is over de passendheid binnen de woongroep wordt er een afspraak gemaakt waarbij de kandidaat-bewoner koffie komt drinken bij Majstro.
 • Bij een positieve beoordeling van de woonvraag koppelt de manager zorg en kwaliteit dit terug aan de ouders van de kandidaat-bewoner en worden verdere afspraken gemaakt over start zorgverlening en wonen