NSGK
 
Wij zijn erkend door NSGK!
Afbeelding invoegen

RSIN-nummer 8557.76.304

De bestuursleden en beleidsbepalers van de stichting Majstro oefenen hun werkzaamheden belangeloos uit. Zij ontvangen hiervoor geen beloning of vergoeding in welke vorm dan ook. Zij kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.