Nieuws


Het hof van Holland - zondag 1 maart 2020

Het wooninitiatief is een behoorlijke fase verder! Verder in het werkelijk concretiseren van het huis voor onze jongeren. Jongeren met een beperking en 24/7 zorgbehoevend. Best trots. Trots op de energie die tot nu toe behoorlijk wat steentjes hebben bijgedragen tot echte stenen! Het plan staat, de zorgaanbieder staat, de woningcorporatie staat, de aannemer staat en de bouw zal gaan starten. Het hof van Holland in Lent, met het hart van de Waalsprong, waar stichting Majstro onderdeel van zal worden! 

 
[ foto pand ]


Terug naar de vorige pagina >