Nieuws


Huisgenoten gezocht! - donderdag 21 januari 2021

Stichting Majstro is een ouderinitiatief en realiseert een woonplek in Nijmegen/Lent voor jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Beperkingen in al zijn diversiteit met 24/7 zorg. Het wooninitiatief zal in de eerste maanden van 2022 gereed zijn. Er is ruimte voor 10 jongeren. Elke jongere heeft zijn of haar eigen kamer met een gezamenlijke leefruimte en tuin. Geïnteresseerde kandidaten die passen in de  profielschets hieronder,  kunnen zich van harte melden! 

Bewonersprofielschets

  • Leeftijd: tussen 15-30 jaar
  • Beperking: verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • Zelfstandigheid: 24/zorg aanwezig.
  • Dagbesteding/onderwijs: in de omgeving van Nijmegen.
  • Mobiliteit: het wooninitiatief is gelijkvloers en bevindt zich op de begane grond. Rolstoel afhankelijkheid is mogelijk.
  • Zorgfinanciering: financiering vanuit WLZ        
  • Wonen/zorg: Zorgwiel
  • Locatie: 'Het hof van Holland' Lent (Nijmegen)

Procedure
Toekomstige bewoner en ouder(s)/wettelijk verantwoordelijke(n) gaan een kennismaking aan met een vertegenwoordiger van stichting Majstro. Bij wederzijds interesse volgt het contact met de gedragswetenschapper. Zij bekijkt of de mogelijk toekomstige bewoner past binnen de groep. Wanneer dit zo is wordt er gestart met een traject tot definitief wonen binnen het wooninitiatief van stichting Majstro en bent u als ouder(s)/wettelijk verantwoordelijke(n) betrokken bij de realisatie van het wooninitiatief.

Neem voor meer informatie contact op met Christa Straatman, info@stichtingmajstro.nl of 06-14715393.


Terug naar de vorige pagina >